Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

17

Februari

19%

12

Mars

28%

13

April

39%

10°

12

Maj

46%

16°

11°

12

Juni

46%

20°

15°

12

Juli

45%

21°

18°

13

Augusti

46%

21°

18°

13

September

37%

17°

15°

14

Oktober

28%

12°

11°

15

November

20%

17

December

12%

16