Hallands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI