Idag mån tis ons Säsong
Gråbo jul-sep
Gräs maj-sep
Al Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj.
Björk Ingen mätning. Säsong ≈ mar-jun.
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.
Malörtsambrosia Ingen mätning. Säsong ≈ sep-okt.
Sälg/vide Ingen mätning. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 18 augusti

pollen.types.mugwort

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Visby (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet