Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

18

Februari

16%

14

Mars

29%

14

April

38%

11

Maj

49%

12°

10

Juni

50%

17°

12°

9

Juli

47%

20°

16°

11

Augusti

46%

19°

17°

13

September

37%

15°

14°

15

Oktober

28%

11°

10°

15

November

16%

19

December

10%

18