Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-4°

15

Februari

17%

-2°

12

Mars

27%

12

April

35%

11

Maj

43%

12°

10

Juni

45%

18°

10°

10

Juli

41%

20°

15°

13

Augusti

40%

18°

16°

13

September

32%

14°

13°

14

Oktober

27%

14

November

18%

14

December

10%

-1°

15