Gävleborgs län kustland

Risk
Brandvarning

När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.