Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-2°

-

15

Februari

17%

-1°

-

12

Mars

28%

-

11

April

36%

-

11

Maj

44%

12°

-

10

Juni

46%

18°

-

10

Juli

42%

19°

-

13

Augusti

41%

18°

-

13

September

33%

14°

-

14

Oktober

27%

-

13

November

18%

-

15

December

10%

-

15