Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-4°

-

15

Februari

17%

-2°

-

12

Mars

27%

-

12

April

35%

-

11

Maj

43%

13°

-

11

Juni

44%

18°

-

11

Juli

41%

19°

-

13

Augusti

40%

18°

-

13

September

32%

13°

-

14

Oktober

26%

-

13

November

18%

-

14

December

10%

-2°

-

15