Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-7°

-

17

Februari

17%

-5°

-

14

Mars

27%

-

14

April

34%

-

13

Maj

40%

12°

-

14

Juni

40%

18°

-

15

Juli

37%

19°

-

17

Augusti

37%

17°

-

16

September

29%

12°

-

18

Oktober

24%

-

16

November

17%

-1°

-

17

December

10%

-5°

-

18