Dalarnas län utom Dalafjällen

Allvarlig risk
Skogsbrand

I södra och östra Dalarna är risken för bränder i skog och mark stor, i ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI