Idag tis ons tor Säsong
Al feb-apr
Hassel feb-maj
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Sälg / vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 25 mars

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Borlänge (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet