Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-4°

-

16

Februari

17%

-2°

-

12

Mars

28%

-

12

April

35%

-

11

Maj

42%

15°

-

11

Juni

44%

20°

-

12

Juli

41%

21°

-

14

Augusti

41%

19°

-

14

September

33%

14°

-

15

Oktober

26%

-

14

November

18%

-

15

December

10%

-2°

-

15