Idag tor fre lör Säsong
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Sälg/vide apr-jun
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Inga halter. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Inga halter. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 21 april

Alm

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet