Annons
Idag tis ons tor Säsong
Ek maj-jun
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Gräs maj-sep
Sälg/vide apr-jun
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 23 maj

Ek

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet