Annons

Östergötlands län

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Storån (till Kalmar län), Vindån samt Söderköpingsån med biflöden.

Grundvatten - stora magasin: Låga nivåer i stora magasin.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.