Östergötlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för skogsbränder är lokalt stor eller mycket stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige