Presenteras av

Idag fre lör sön Säsong
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Al Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj.
Björk Ingen mätning. Säsong ≈ mar-jun.
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.
Sälg / vide Ingen mätning. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Visa pollenart

Gräs

23 aug - 28 aug

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Mätstation: Norrköping (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet