Örebro län

Varning klass 1
Snöfall

I nordligaste delen, under onsdagen, snöfall som fram till kvällen kan ge 5-10 cm. Från eftermiddagen, med början i länets södra del, övergår snöfallet alltmer i regn som kan vara underkylt.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI