Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-3°

-

16

Februari

17%

-2°

-

12

Mars

28%

-

13

April

36%

-

12

Maj

43%

15°

-

11

Juni

45%

20°

-

12

Juli

42%

21°

-

14

Augusti

42%

19°

-

14

September

34%

14°

-

15

Oktober

26%

-

14

November

18%

-

15

December

11%

-2°

-

15