Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

30°

30°

20

Februari

44%

30°

30°

20

Mars

48%

29°

29°

22

April

49%

29°

29°

20

Maj

50%

29°

29°

19

Juni

50%

29°

28°

18

Juli

46%

29°

28°

19

Augusti

53%

29°

28°

17

September

51%

29°

28°

18

Oktober

52%

30°

28°

18

November

50%

30°

29°

18

December

48%

30°

29°

19