Lista
Idag 16 maj

44°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

43°

Prognos: Nästan klart

3
m/s

0 mm

43°

Prognos: Nästan klart

5
m/s

0 mm

40°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

36°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

0
m/s

0 mm

måndag 17 maj

31°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

28°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

28°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

31°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

31°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

40°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

36°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

37°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

0
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

tisdag 18 maj

27°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

26°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

27°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

25°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

25°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

27°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

40°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

40°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

37°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

29°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

onsdag 19 maj

27°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

27°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

29°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

torsdag 20 maj

27°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

29°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

39°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

fredag 21 maj

29°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

29°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

40°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

46°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

lördag 22 maj

28°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

28°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

46°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

36°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

32°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

söndag 23 maj

29°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

29°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

47°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

43°

Prognos: Nästan klart

3
m/s

0 mm

36°

Prognos: Nästan klart

3
m/s

0 mm

32°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

måndag 24 maj

29°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

28°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

39°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

8
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

31°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

tisdag 25 maj

28°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

27°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

30°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

onsdag 26 maj

28°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

27°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

39°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

44°

Prognos: Klart

9
m/s

0 mm

41°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

34°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

31°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

torsdag 27 maj

28°

Prognos: Klart

1
m/s

0 mm

28°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

39°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

31°

Prognos: Klart

2
m/s

0 mm

fredag 28 maj

30°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

28°

Prognos: Nästan klart

4
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

7
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

6
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

7
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

8
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

31°

Prognos: Klart

3
m/s

0 mm

lördag 29 maj

30°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

28°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

38°

Prognos: Klart

7
m/s

0 mm

43°

Prognos: Klart

9
m/s

0 mm

45°

Prognos: Klart

10
m/s

0 mm

42°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

35°

Prognos: Klart

4
m/s

0 mm

33°

Prognos: Klart

5
m/s

0 mm

Sol ner

Sol upp

Sol ner

Sol upp

Sol ner