Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

23°

-

18

Februari

44%

23°

-

18

Mars

38%

23°

-

21

April

36%

22°

-

24

Maj

38%

22°

-

16

Juni

55%

22°

-

5

Juli

61%

23°

-

4

Augusti

52%

23°

-

6

September

47%

23°

-

13

Oktober

43%

23°

-

19

November

37%

22°

-

25

December

38%

22°

-

21