Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-17°

-

9

Februari

65%

-12°

-

6

Mars

63%

-2°

-

8

April

51%

10°

-

10

Maj

49%

18°

-

13

Juni

50%

24°

-

13

Juli

46%

27°

-

14

Augusti

46%

24°

-

15

September

54%

18°

-

13

Oktober

56%

-

10

November

57%

-4°

-

9

December

56%

-14°

-

9