Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-21°

-

8

Februari

68%

-14°

-

6

Mars

64%

-3°

-

7

April

52%

-

9

Maj

50%

18°

-

13

Juni

51%

23°

-

14

Juli

47%

26°

-

15

Augusti

46%

23°

-

15

September

51%

17°

-

13

Oktober

56%

-

9

November

58%

-7°

-

8

December

55%

-19°

-

9