Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-8°

-

20

Februari

26%

-6°

-

15

Mars

36%

-

15

April

42%

-

14

Maj

52%

18°

-

13

Juni

52%

21°

-

14

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

35%

15°

-

16

Oktober

22%

-

17

November

13%

-

19

December

10%

-5°

-

22