Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-22°

-

21

Februari

27%

-20°

-

16

Mars

40%

-12°

-

17

April

47%

-5°

-

15

Maj

38%

-

16

Juni

36%

12°

-

15

Juli

47%

19°

-

14

Augusti

36%

15°

-

16

September

24%

-

18

Oktober

17%

-3°

-

21

November

10%

-13°

-

22

December

2%

-18°

-

21