Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-20°

-

17

Februari

23%

-19°

-

14

Mars

39%

-11°

-

14

April

46%

-5°

-

13

Maj

39%

-

13

Juni

39%

12°

-

14

Juli

48%

19°

-

13

Augusti

36%

15°

-

15

September

25%

-

16

Oktober

20%

-2°

-

18

November

11%

-12°

-

17

December

0%

-16°

-

18