Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-21°

-

18

Februari

28%

-21°

-

15

Mars

42%

-13°

-

16

April

49%

-7°

-

15

Maj

37%

-

16

Juni

34%

-

15

Juli

48%

16°

-

14

Augusti

36%

14°

-

17

September

22%

-

19

Oktober

16%

-3°

-

21

November

11%

-12°

-

20

December

2%

-17°

-

19