Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-22°

-

20

Februari

28%

-20°

-

16

Mars

41%

-13°

-

17

April

48%

-6°

-

15

Maj

38%

-

16

Juni

35%

10°

-

15

Juli

48%

18°

-

14

Augusti

36%

14°

-

16

September

23%

-

19

Oktober

17%

-3°

-

21

November

11%

-13°

-

22

December

2%

-18°

-

21