Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-6°

-

16

Februari

31%

-5°

-

14

Mars

34%

-

14

April

43%

12°

-

12

Maj

54%

20°

-

11

Juni

56%

24°

-

13

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

56%

24°

-

11

September

48%

18°

-

11

Oktober

34%

10°

-

13

November

17%

-

16

December

15%

-3°

-

19