Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-6°

-

17

Februari

32%

-5°

-

13

Mars

36%

-

13

April

44%

13°

-

10

Maj

56%

21°

-

11

Juni

58%

25°

-

12

Juli

58%

26°

-

13

Augusti

58%

25°

-

10

September

50%

19°

-

11

Oktober

37%

10°

-

12

November

18%

-

16

December

17%

-3°

-

19