Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

16

Februari

30%

-4°

-

14

Mars

34%

-

13

April

44%

14°

-

11

Maj

56%

21°

-

11

Juni

58%

25°

-

12

Juli

59%

26°

-

12

Augusti

59%

25°

-

10

September

52%

19°

-

10

Oktober

38%

11°

-

11

November

18%

-

15

December

15%

-2°

-

19