Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-10°

-

20

Februari

25%

-8°

-

16

Mars

35%

-1°

-

16

April

43%

-

14

Maj

50%

15°

-

14

Juni

50%

20°

-

15

Juli

50%

22°

-

15

Augusti

44%

20°

-

16

September

31%

13°

-

16

Oktober

19%

-

19

November

13%

-2°

-

20

December

10%

-6°

-

23