Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-9°

-

20

Februari

25%

-7°

-

16

Mars

35%

-

16

April

44%

-

14

Maj

50%

16°

-

13

Juni

51%

20°

-

14

Juli

51%

22°

-

14

Augusti

45%

20°

-

16

September

32%

14°

-

16

Oktober

20%

-

19

November

13%

-1°

-

20

December

10%

-6°

-

23