Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-7°

-

16

Februari

34%

-6°

-

12

Mars

38%

-

11

April

50%

13°

-

9

Maj

58%

22°

-

9

Juni

60%

26°

-

10

Juli

62%

28°

-

11

Augusti

62%

26°

-

8

September

52%

20°

-

9

Oktober

38%

10°

-

11

November

20%

-

14

December

18%

-4°

-

18