Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-7°

-

16

Februari

33%

-5°

-

12

Mars

37%

-

12

April

49%

13°

-

9

Maj

58%

22°

-

10

Juni

60%

25°

-

11

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

62%

26°

-

9

September

52%

20°

-

10

Oktober

38%

10°

-

11

November

19%

-

15

December

17%

-3°

-

18