Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-4°

-

14

Februari

32%

-3°

-

10

Mars

37%

-

10

April

50%

15°

-

8

Maj

60%

24°

-

8

Juni

63%

28°

-

9

Juli

66%

31°

-

8

Augusti

64%

29°

-

7

September

58%

22°

-

8

Oktober

44%

13°

-

8

November

22%

-

12

December

16%

-1°

-

16