Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-6°

-

15

Februari

33%

-5°

-

11

Mars

37%

-

11

April

50%

14°

-

8

Maj

58%

22°

-

9

Juni

61%

26°

-

10

Juli

64%

29°

-

9

Augusti

62%

27°

-

7

September

52%

21°

-

8

Oktober

40%

11°

-

9

November

22%

-

13

December

18%

-3°

-

17