Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-4°

15

Februari

32%

-3°

11

Mars

36%

10

April

48%

15°

9

Maj

60%

22°

16°

9

Juni

63%

27°

22°

10

Juli

66%

29°

25°

9

Augusti

66%

28°

24°

7

September

60%

22°

20°

8

Oktober

45%

13°

15°

9

November

22%

13

December

16%

-1°

17