Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-6°

-

15

Februari

32%

-4°

-

11

Mars

37%

-

11

April

49%

14°

-

9

Maj

59%

22°

-

9

Juni

62%

26°

-

10

Juli

65%

29°

-

10

Augusti

64%

27°

-

8

September

56%

21°

-

8

Oktober

42%

12°

-

10

November

21%

-

13

December

16%

-2°

-

17