Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-3°

-

14

Februari

31%

-2°

-

11

Mars

36%

-

10

April

49%

15°

-

9

Maj

60%

22°

-

10

Juni

63%

27°

-

10

Juli

67%

30°

-

9

Augusti

67%

28°

-

7

September

61%

22°

-

8

Oktober

46%

13°

-

9

November

23%

-

12

December

16%

-

17