Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-8°

-

19

Februari

29%

-6°

-

15

Mars

38%

-

14

April

45%

10°

-

12

Maj

55%

19°

-

12

Juni

55%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

52%

22°

-

13

September

40%

16°

-

14

Oktober

26%

-

15

November

15%

-

18

December

12%

-5°

-

20