Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-8°

-

20

Februari

28%

-6°

-

15

Mars

37%

-

15

April

43%

-

13

Maj

53%

18°

-

13

Juni

54%

22°

-

14

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

50%

21°

-

14

September

38%

15°

-

15

Oktober

24%

-

16

November

14%

-

19

December

10%

-5°

-

22