Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-9°

-

18

Februari

32%

-8°

-

14

Mars

39%

-2°

-

12

April

49%

10°

-

10

Maj

56%

20°

-

10

Juni

58%

23°

-

12

Juli

58%

25°

-

12

Augusti

56%

24°

-

10

September

42%

17°

-

11

Oktober

30%

-

14

November

19%

-1°

-

16

December

18%

-6°

-

19