Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

18

Februari

34%

-8°

-

14

Mars

40%

-2°

-

12

April

50%

10°

-

11

Maj

58%

20°

-

10

Juni

58%

24°

-

12

Juli

58%

26°

-

12

Augusti

57%

24°

-

11

September

44%

17°

-

11

Oktober

30%

-

15

November

18%

-

16

December

18%

-6°

-

19