Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-7°

-

19

Februari

34%

-6°

-

15

Mars

40%

-

14

April

50%

12°

-

10

Maj

58%

21°

-

10

Juni

58%

25°

-

12

Juli

58%

27°

-

11

Augusti

57%

25°

-

10

September

44%

18°

-

11

Oktober

30%

-

14

November

18%

-

15

December

18%

-6°

-

19