Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

17

Februari

32%

-8°

-

13

Mars

39%

-2°

-

12

April

50%

11°

-

10

Maj

56%

20°

-

9

Juni

58%

24°

-

11

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

57%

25°

-

9

September

42%

18°

-

10

Oktober

32%

-

12

November

20%

-

15

December

19%

-6°

-

18