Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

19

Februari

35%

-8°

-

14

Mars

41%

-1°

-

12

April

50%

10°

-

11

Maj

59%

20°

-

10

Juni

58%

24°

-

13

Juli

59%

26°

-

12

Augusti

58%

24°

-

11

September

46%

17°

-

12

Oktober

30%

-

16

November

18%

-1°

-

17

December

18%

-6°

-

19