Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-11°

-

20

Februari

31%

-9°

-

14

Mars

40%

-2°

-

13

April

47%

-

12

Maj

55%

18°

-

12

Juni

56%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

51%

21°

-

14

September

36%

14°

-

15

Oktober

22%

-

18

November

16%

-3°

-

20

December

13%

-8°

-

20