Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-11°

-

20

Februari

32%

-9°

-

14

Mars

41%

-2°

-

13

April

48%

-

12

Maj

56%

18°

-

12

Juni

56%

22°

-

14

Juli

56%

24°

-

14

Augusti

54%

22°

-

13

September

39%

15°

-

14

Oktober

24%

-

18

November

17%

-2°

-

19

December

14%

-8°

-

20