Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-13°

-

14

Februari

45%

-11°

-

10

Mars

51%

-2°

-

9

April

54%

-

9

Maj

54%

17°

-

11

Juni

57%

23°

-

13

Juli

57%

25°

-

13

Augusti

52%

21°

-

13

September

45%

15°

-

12

Oktober

32%

-

14

November

28%

-4°

-

15

December

25%

-10°

-

14